Disclaimer & Privacy Policy

Als je de site gebruikt ga je akkoord met de disclaimer en het privacy-, e-mail- en websitebeleid. Gebruik het navigatievenster om snel je onderwerp te kiezen waar je iets meer van wilt weten.

En heb je vragen? Onderaan vind je de contactgegevens!

Disclaimer en beperking van aansprakelijkheid

We hebben veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze website. Als je de site en de informatie gebruikt, verklaar je kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

StressHelp geeft geen garanties of toezeggingen met betrekking tot de nauwkeurigheid, gangbaarheid of volledigheid van de inhoud van deze website of sites gelinkt aan deze site. Als de op de site verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. 

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie. 

Alle informatie in of op deze website heeft uitsluitend ten doel te informeren. De inhoud/content van StressHelp is niet bedoeld als vervanging van professioneel medisch advies, diagnose en/of behandeling van gezondheidsklachten. Raadpleeg bij gezondheidsklachten ook altijd een arts en/of professioneel hulpverlener.

Voor persoonlijke hulp en informatie verwijzen wij je tevens door naar je huisarts of specialist. De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. 

Deze disclaimer en de inhoud van de site kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.


Privacy Policy: Bescherming persoonsgegevens

We nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. StressHelp valt onder het bedrijf ReleaseFlow gevestigd te Evenaar 150, 2408JS Alphen aan den Rijn. Dit privacybeleid geeft aan hoe StressHelp persoonlijke informatie verwerkt.

Contactgegevens

Lars van Viegen is de Functionaris Gegevensbescherming van StressHelp. Hij is te bereiken via help [@] stresshelp.nl.

Persoonlijke gegevens

StressHelp verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt via online inschrijfformulieren. Door het indienen van het formulier geef je toestemming je gegevens te gebruiken waarvoor 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voornaam
 • Emailadres
 • IP-adres (anoniem)
 • Gegevens over je e-mailactiviteiten, zoals het openen van e-mails en het klikken op links
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door te reageren op mails of een reactie achter te laten

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

StressHelp verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • voor toezending van gerichte email (geen spam) via email service provider Drip
 • om te informeren over relevante content. producten en diensten
 • om je via facebook advertenties te informeren over relevante producten en diensten
 • om je toegang te geven tot een webinar via de softwareleverancier Demio (alleen als je je specifiek voor een webinar hebt aangemeld)
 • als basis voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van onze dienstverlening, waarbij de gegevens geanonimiseerd zijn en niet meer herleidbaar zijn naar een individu
 • voor het voorkomen, bestrijden en afhandelen van fraude
 • voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

E-maillijst

Als je op de e-maillijst staat ontvang je relevante content, en updates over producten en diensten. Zolang je actief bent met het bekijken van de mails, bewaren we jouw gegevens.

Je kunt je op elk moment uitschrijven als je deze mails niet meer wilt ontvangen met de uitschrijflink onderaan elke mail. Ook kun je je gegevens zelf via een link onderaan elke mail wijzigen.

Als je de mails een paar maanden niet leest, word je van de e-maillijst uitgeschreven.

Maandelijks worden uitgeschreven e-mailadressen van langer dan 6 maanden met alle bijbehorende gegevens uit het systeem verwijderd.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via help [@] stresshelp.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Delen van persoonsgegevens met derden

StressHelp deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Persoonsgegevens worden niet verkocht of verhuurd. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Voor het verwerken van persoonsgegevens maakt StressHelp gebruik van systemen, bedrijven en organisaties die hun gegevens goed beschermen en voldoen aan de GDPR/AVG:

Gegevens inzien, aanpassen, overdragen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door StressHelp en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar help [@] stresshelp.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

StressHelp wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

StressHelp neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via help [@] stresshelp.nl.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

StressHelp gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

StressHelp gebruikt functionele cookies om er voor te zorgen dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden kunnen worden.

Daarnaast plaatsen we analytische cookies die de statistieken en het surfgedrag van bezoekers anoniem bijhouden (Google Analytics).

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden:

 • Thrivethemes: tracking cookie die website inschrijvingen meet (nodig voor inschrijven op email lijst of webinar)
 • Facebook: tracking cookie die websitebezoek meet (nodig voor relevante Facebook advertenties)
 • Youtube: tracking cookie die websitebezoek meet (nodig om Youtube video’s te kunnen laten zien)

Cookies op onze website

Op de website van StressHelp worden deze cookies gebruikt:

 • Functionele en noodzakelijke cookies

Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om de site te laten functioneren. Zonder deze cookies werkt de site van StressHelp niet optimaal. Volgens de AVG hoeft voor deze categorie cookies geen toestemming te worden gevraagd. Hieronder vallen bijvoorbeeld de Google cookies (zie ook Analytics cookies). En de cookies van Thrivethemes (voor inschrijven op nieuwsbrief en reacties achterlaten). Hierin zijn IP adressen geanonimiseerd en zijn de cookies puur functioneel

 • Social media cookies

Deze cookies maken het mogelijk om meteen een pagina te delen via social media als je ingelogd bent. Om deze buttons te laten werken, plaatsen Facebook, Twitter en andere social media cookies zodat zij je herkennen. Wij hebben daar geen invloed op.

 • Analytics cookies

StressHelp werkt met statistiektools en gebruikt cookies zodat we kunnen meten waar onze bezoekers vandaan komen, welk besturingssysteem ze gebruiken, hoeveel mensen bepaalde pagina’s lezen etc. Deze informatie is voor ons van groot belang; op basis van deze meetgegevens kunnen we de site optimaliseren en gebruiksvriendelijker maken. StressHelp gebruikt hiervoor de cookies van Google Analytics. Er zijn diverse maatregelen getroffen om je privacy te beschermen: het IP-adres wordt geanonimiseerd. Er is een verwerkingsovereenkomst getekend met Google. En er wordt geen data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten.

 • Embedded video’s

Op onze site embedden we ook video’s van Wistia, Vimeo en Youtube. Zij plaatsen meestal ook cookies om bezoekers te identificeren. Hierover heeft StressHelp geen invloed op. Je kunt op deze websites meer informatie vinden over hun cookiebeleid.

 • Facebook advertising:

De Facebook pixel zorgt ervoor dat we o.a. de bezoekers aan de website van StressHelp ook relevante advertenties op Facebook kunnen tonen en het resultaat kunnen meten. Zo kunnen we mensen bereiken die geïnteresseerd zijn in StressHelp.

 • Affiliate cookies:

Op de website of in de email kunnen affiliate links zijn opgenomen. Als je op deze link klikt en de betreffende site bezoekt, dan zal een cookie van het bedrijf PayPro in jouw browser worden opgenomen, dat ervoor zorgt dat StressHelp een commissie krijgt als jij een product koopt. Dit is een legitieme manier voor het ten gelde maken van en betalen voor het gebruik van websites, zonder dat het jou extra geld kost. De cookies zijn puur functioneel en hebben niet het doel consumenten te volgen. Ook hier is het IP adres geanonimiseerd.

Cookies uitzetten

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting op veiliginternetten.nl

Raadpleeg daarvoor de helpfunctie en/of de instellingen van je browser:

Chrome
Internet Explorer
Firefox 
Safari

Let op!

Als je deze cookies in je browser uitzet, kun je niet altijd van alle mogelijkheden van de website van StressHelp gebruik maken. Het kan daardoor gebeuren dat de beleving van de site tegenvalt. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop je deze handeling uitvoert. Indien je gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dien je deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.


E-mailbeleid

StressHelp behandelt je e-mailadres vertrouwelijk. StressHelp verkoopt, verhuurt of least e-maillijsten niet aan derden. Wel kan StressHelp jouw verstrekte emailadres koppelen in een afgeschermde omgeving binnen Facebook, zodat we jou via Facebook advertenties kunnen informeren over relevante producten en diensten.

Als je met StressHelp correspondeert via e-mail, kan StressHelp de inhoud van je e-mailberichten bewaren samen met je e-mailadres en de antwoorden van StressHelp. StressHelp beschermt deze elektronische communicatie op dezelfde manier als de informatie die StressHelp online, via telefoon en post ontvangt. Dit geldt ook als je je ergens voor registreert op deze website, je je aanmeldt via een van de formulieren op deze website met behulp van je e-mailadres of iets koopt op deze website.

E-mail is geen veilige manier van communiceren. Daarom raadt StressHelp je af om gevoelige informatie per e-mail te versturen. Het is toegestaan, maar op eigen risico.

CAN-SPAM Compliance (anti-spam)

In overeenstemming met de CAN-SPAM Act ( een wet die SPAM moet helpen voorkomen) staat in alle mails die StressHelp verstuurt van wie de e-mail afkomstig is en hoe je contact kunt opnemen met de afzender. Bovendien bevatten alle geautomatiseerde e-mails ook instructies en een link om jezelf van de mailinglijst te verwijderen, zodat je geen verdere e-mails ontvangt. Daarnaast kun je je gegevens ook zelf aanpassen via een link in deze emails.


Websitebeleid

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website wordt beschermd door auteursrecht en merkenrecht. Alle auteursrechten, handelsmerken, patenten en andere intellectuele eigendomsrechten in en op deze website en alle inhoud en software op deze website blijft het uitsluitende eigendom van StressHelp. Het gebruik van de handelsmerken, inhoud en intellectuele eigendommen van StressHelp is verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van StressHelp.

Het is niet toegestaan om inhoud van deze website:

 • te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van StressHelp,
 • te verkopen of te verhuren,
 • te reproduceren, dupliceren, afgeleiden te creëren,  of anderszins te exploiteren,
 • te herdistribueren, ook niet op een andere website.

Toegestaan gebruik

Je mag deze website alleen gebruiken voor legale doeleinden, en op een manier die geen inbreuk maakt op de rechten ervan, en de toegang voor anderen niet beperkt of onmogelijk maakt. Niet toegestaan is het intimideren of het veroorzaken van leed of overlast voor andere gebruikers, het verzenden van obscene of beledigende inhoud of het verstoren van de gangbare
dialoog op deze website.

Je mag deze website niet gebruiken om ongevraagde commerciële berichten te sturen. Je mag de inhoud van deze website niet gebruiken voor marketing gerelateerde doeleinden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van StressHelp.

Beperkte toegang

StressHelp kan toegang tot (delen van) deze website beperken. Als StressHelp je logingegevens verstrekt om toegang te krijgen tot afgeschermde delen van deze website, moet je deze logingegevens vertrouwelijk behandelen. Als je je logingegevens zonder toestemming van StressHelp deelt met anderen kan StressHelp je toegang per direct intrekken.

Gebruik van testimonials

De testimonials op deze website zijn werkelijke individuele ervaringen van gebruikers van de producten en diensten van StressHelp. Het zijn individuele resultaten en resultaten kunnen variëren. De getuigenissen zijn niet per se representatief voor al degenen die de producten en diensten van StressHelp gebruiken.

De testimonials op deze website zijn letterlijk overgenomen, met uitzondering van de correctie van grammaticale of typefouten. Sommigen testimonials zijn ingekort als ze te lang waren of delen niet relevant waren.

Reacties

Deze website biedt de mogelijkheid om reacties achter te laten. StressHelp is niet verantwoordelijk voor meningen of reacties geplaatst op deze website. Ter bescherming tegen misbruik, verschijnen reacties pas nadat ze zijn beoordeeld door StressHelp. Als een reactie geplaatst wordt, wil dat niet zeggen dat StressHelp de meningen, standpunten en adviezen in de reactie deelt. Het blijven de meningen, standpunten en adviezen van de gever van de reactie.

Externe dienstverleners, sites en links

Deze website bevat links naar andere websites. StressHelp kan niet instaan voor de juistheid van de informatie op een gelinkte site. Links van of naar externe websites die geen eigendom zijn van of beheerd worden door StressHelp, betekenen geen aanbeveling of goedkeuring door StressHelp van de informatie, producten of diensten op de gelinkte sites. Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats; Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid.

Deze site is geen deel van de Facebook website of Facebook Inc. Eveneens is deze site NIET ondersteund door Facebook in welke manier dan ook. Facebook is een handelsmerk van Facebook, Inc. (officiële Facebook disclaimer).

Sommige links zijn affiliate links. Als je daarop klikt en wat koopt kost het jou niks extra’s, maar levert het StressHelp wel wat op. StressHelp neemt alleen affiliate links op naar producten of diensten die StressHelp zelf gebruikt of waarvan StressHelp op het moment van plaatsen van de links gelooft dat het goede producten of diensten zijn.

Indien je via een website van StressHelp terecht komt op de site van een derde, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende partner c.q. derde van toepassing. Je wordt aangeraden de privacy verklaring van deze partner c.q. derde te raadplegen.


Wijzigingen beleid

StressHelp heeft het recht om de disclaimer en het privacy-, e-mail- en websitebeleid op elk moment met of zonder kennisgeving te wijzigen. Check daarom regelmatig deze informatie zodat je weet welke regels van toepassing zijn.

Je hebt nadrukkelijk het recht op correctie van je gegevens. Indien je nog vragen hebt, dan kun je ons mailen naar help [@] stresshelp.nl. Hiermee helpen we je verder als je informatie nodig hebt over je gegevens of als je deze wilt wijzigen. 


Laatst bijgewerkt: 13-07-2018

 

 

>
Scroll naar top